• ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ยินดีต้อนรับ
  • ติดต่อเรา: 02-514-4023-30 ต่อ 222,223
วัดระดับ Level Pre-A1 Start
วัดระดับ Level A1 Start
วัดระดับ Level A2 Start
วัดระดับ Level B1 Start
วัดระดับ Level B2 Start
คำแนะนำ
- อ่านแต่ละส่วนอย่างละเอียด
- หากต้องการตอบคำถามให้คลิกที่คำตอบ
- หากต้องการเปลี่ยนคำตอบของคุณให้คลิกคำตอบอื่น
- หากต้องการไปยังส่วนถัดไปให้คลิก "Next" หากต้องการย้อนกลับให้คลิก "Back"
- คุณสามารถกลับไปแก้ไขคำตอบของคุณได้จนกว่าจะสิ้นสุดการทดสอบ
- การคลิ๊กปุ่ม "Exit" จะเป็นการสิ้นสุดการทดสอบ
- คุณต้องตอบทุกคำถาม
- เพื่อเริ่มการทดสอบคลิกที่ปุ่ม "Start"