ตารางอบรม

[จ.เชียงใหม่] วันที่ 25-26 พ.ย. 66 l สถานที่อบรม : ร้านโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ (สันกำแพง)
1 เลือกหลักสูตร
2 ปัจจุบันท่านใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ใด ? (เลือกตามจริง)
3 ชื่อโรงเรียนของท่าน ? (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน)
4 โรงเรียนของท่านอยู่จังหวัดใด ?
5 ท่านสามารถเข้าร่วมอบรม ณ ร้านโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ (สันกำแพง) ได้หรือไม่ ? (ปัจจุบันยังไม่มีการอบรมออนไลน์สำหรับหลักสูตรทั้งหมด)
หลักสูตรที่เปิดมีดังต่อไปนี้ วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 66
✅หลักสูตรที่ 1 "การเตรียมความพร้อมครูเพื่อเข้าสู่ทศวรรษแห่งการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล Anywhere Anytime" สำหรับครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : เต็มวัน

วันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 66
✅[เต็มวัน] หลักสูตรที่ 2 "การเตรียมความพร้อมครูเพื่อเข้าสู่ทศวรรษแห่งการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล Anywhere Anytime" สำหรับครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : เต็มวัน

✅[ครึ่งวัน - รอบเช้า] หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร “CEFR และการสอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล” ” สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : ครึ่งวัน - รอบเช้า

✅[ครึ่งวัน - รอบบ่าย] หลักสูตรที่ 4 หลักสูตร “CEFR และการสอนภาษาอังกฤษในยุคดิจิทัล” สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : ครึ่งวัน - รอบบ่าย
ผ่านไปแล้ว 7 วัน
เข้าร่วม
[จ.ลำปาง] วันที่ 28-29 พ.ย. 66 l สถานที่อบรม : โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง
1 เลือกหลักสูตร
2 ปัจจุบันท่านใช้หนังสือเรียนของสำนักพิมพ์ใด ? (เลือกตามจริง)
3 ชื่อโรงเรียนของท่าน ? (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน)
4 โรงเรียนของท่านอยู่จังหวัดใด ?
5 ท่านสามารถเข้าร่วมอบรม ตามวันและเวลาที่กำหนด ได้หรือไม่ ? (ปัจจุบันยังไม่มีการอบรมออนไลน์สำหรับหลักสูตรทั้งหมด)
หลักสูตรที่เปิดมีดังต่อไปนี้
วันอังคารที่ 28 พ.ย. 66
✅หลักสูตรที่ 1 "การเตรียมความพร้อมครูเพื่อเข้าสู่ทศวรรษแห่งการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล Anywhere Anytime" สำหรับครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : เต็มวัน

วันพุธที่ 29 พ.ย. 66
✅[เต็มวัน] หลักสูตรที่ 2 "การเตรียมความพร้อมครูเพื่อเข้าสู่ทศวรรษแห่งการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล Anywhere Anytime" สำหรับครูกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : เต็มวัน

✅[ครึ่งวัน - รอบเช้า] หลักสูตรที่ 3 “วิธีการสอนที่หลากหลายในรูปแบบ Active Learning ตามกรอบมาตรฐาน CEFR” สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : ครึ่งวัน - รอบเช้า

✅[ครึ่งวัน - รอบบ่าย] หลักสูตรที่ 4 “Workshop to improve practical English teaching & language skills to teach English for Thai high school teachers” สำหรับครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
⏰ ระยะเวลาอบรม : ครึ่งวัน - รอบบ่าย
ผ่านไปแล้ว 4 วัน
เข้าร่วม

เพิ่มเติม:

  • - ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำการเช็คชื่อในวันอบรม
  • - ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบประเมินหลังอบรม
  • - หากไม่ได้รับอีเมล์ใบรับรอง ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ามาดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ในเมนู "การอบรมของฉัน" หรือติดต่อ Admin ผ่านทาง Line@