ตารางอบรม

ไม่มีข้อมูล

เพิ่มเติม:

  • - ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำการเช็คชื่อในวันอบรม
  • - ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำแบบประเมินหลังอบรม
  • - หากไม่ได้รับอีเมล์ใบรับรอง ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ามาดาวน์โหลดด้วยตนเองได้ในเมนู "การอบรมของฉัน" หรือติดต่อ Admin ผ่านทาง Line@